netit

Správa PC sietí a serverov

Komplexná správa PC sietí a serverov pre vašu firmu

Váš IT systém potrebuje bezporuchový a efektívny chod, ktorý vám zabezpečíme návrhom vhodnej infraštruktúry a siete, technického vybavenia vrátane počítačov a potrebným softvérom.

Spoľahnite sa na nás aj v starostlivosti a správe vašej siete non-stop. Staráme sa o pravidelnú kontrolu a aktualizáciu systémov, aby ste Vy mali bezvýpadkové služby a mohli sa venovať svojmu podnikaniu.

Business Technology Internet and network concept. Young businessman working on a virtual screen of the future and sees the inscription: Online training

V oblasti IT správa PC sietí a serverov ponúkame:

Starostlivosť a správu firemnej siete

04

serverov, tlačiarn, počítačov, užívateľov, programov a pod.

Projekciu siete

01

výkres a analýza systému PC siete, telefónnych rozvodov

Správa bezdrôtovej Wifi siete

Správu bezdrôtovej Wifi siete

03

ako aj káblovej siete pomocou routerov a opakovačov

Profesionálne zabezpečenie

08

vašej firemnej siete a jej prvkov

non-stop (ON-LINE) starostlivosť

02

vzdialený monitoring a správa siete, SMS notifikáci

Aktualizáciu firmwaru

Aktualizáciu firmwaru

06

podľa dohodnutého intervalu

Potrebujete zabezpečiť spoľahlivý a bezporuchový chod celého IT systému?